Raporda Holding’in 2023 yılındaki karbonsuzlaşma, atık yönetimi, su ve enerji verimliliğe yönelik yeşil dönüşüm projeleriyle fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve toplumsal fayda konularındaki sosyal sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına yer veriliyor.

CANiK, NATO Zirvesi kapsamında yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı CANiK, NATO Zirvesi kapsamında yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Yıldız Holding ve şirketlerinin 2023 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Sürdürülebilirlik Raporu; Adapazarı Şeker, Aytaç Gıda, Bizim Toptan, Kerevitaş, ŞOK Marketler ve Ülker’in 1 Ocak – 31 Aralık 2023 faaliyet dönemini kapsıyor. Yıldız Holding ve şirketlerinin sosyal ve çevresel performans göstergelerinin konsolide edildiği ve GRI Standartları Temel Seçeneğine uygun olarak hazırlanan raporda, Yıldız Holding’in ‘Doğanın Geleceği İçin Çalışıyoruz’, ‘Paydaşlarımızla Güçleniyoruz’ ve ‘Geleceğe İlham Veriyoruz’ başlıkları altındaki taahhütlerine ve projelerine yer veriliyor. Raporda Yıldız Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) kapsamındaki faaliyetleri ve performansının yanı sıra Holding’in BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SDGs) olan doğrudan ve dolaylı katkısı da aktarılıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda etki ettiğimiz geniş ekosistemde tüm paydaşlarımızla birlikte güçlenerek dönüşmek hedefiyle çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam ediyoruz. ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımımızla sürdürülebilirlik odaklı gelecek hedeflerimizi ve somut aksiyonlarımızı içeren sürdürülebilirlik raporumuz da bu yöndeki başarılı performansımızı gözler önüne seriyor” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

2050 yılına kadar tüm değer zincirinde ‘net sıfır’ sera gazı emisyonu hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding, bu hedefe yönelik olarak daha önce Ülker ve Kerevitaş’ta başlatılan karbonsuzlaşma projesine; 2023 yılında Aytaç ve Bizim Toptanı da dahil etti.

Ayrıca Yıldız Holding’in İş Dünyası Plastik Girişimi’ne vermiş olduğu 2023 yılına kadar 1.000 ton taahhüdü aşılarak, 2 bin 250 ton plastik azaltımı sağlandı.

Aytaç’ın fabrika arazisinde kurulacak güneş enerjisi santraliyle de fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

HOLDİNG, 2030’A KADAR TÜM YÖNETİM KADEMELERİNDE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

2030’a kadar tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırmayı, üst yönetimdeki kadın oranını güçlendirmeyi hedefleyen Yıldız Holding’de fırsat eşitliği temelli dönüşüm sonrası grup şirketlerinde görev alan kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 14’ten yüzde 26'ya yükseldi. Kurulduğu günden beri Holding’in temel prensiplerinden biri olan eşit işe eşit ücret yaklaşımını uluslararası standartlara göre belgelemek amacıyla gönüllü başvurulan ve birinci fazı tamamlanan uluslararası sertifikalandırma sürecinde ise son aşamaya gelindi. Holding’in fırsat eşitliği ve kapsayıcılığa yönelik çalışmaları geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ndeki özel oturumda gösterildi.

2030’A KADAR İNOVASYON YATIRIMLARI 2 KATINA ÇIKACAK

Birçok alanda Ar-Ge faaliyetlerine devam eden Yıldız Holding, gıda ve perakende sektörleri başta olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde inovasyon yatırımlarını sürdürüyor. 2030’a kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2 katına çıkarmayı hedefleyen Holding’in çalışmaları ‘Yerinde Ar-Ge Merkezi’ statüsü alan Yıldız Tech tarafından yürütülüyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIK”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding’de, ‘İsrafsız Şirket’ iş modeliyle uzun zamandır yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına bütüncül bir sistem dönüşümü anlayışıyla devam edildiğini belirterek “Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda etki ettiğimiz geniş ekosistemde tüm paydaşlarımızla birlikte güçlenerek dönüşmeyi hedefliyoruz. Bu sene 7.sini yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda da ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımımızla hayata geçirdiğimiz ilerlemeyi, hedeflerimizi ve somut aksiyonlarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yıldız Holding ve tüm şirketlerinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları hızlandırdık. Sürdürülebilirlik raporumuz da bu yöndeki başarılı performansımızı gözler önüne seriyor. Bu uzun yolculukta, sürdürülebilirlik alanında şimdiye dek kat ettiğimiz gelişmenin ötesine geçmek için cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: dha