Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, yaptığı basın açıklamasında  “Medyada yer alan bilgilere göre hazırlanan vergi paketinde getirilen yeni yüklere ek olarak engellilerin araç alımında yararlandığı ÖTV muafiyetine yönelik de özel bir hazırlık yapıldığı
 anlaşılmaktadır. Böyle bir düzenlemeye gidiş gerekçesi, vergi kayıplarını azaltmak olarak 
açıklanmakta, rakamlarla bu görüş desteklenmeye çalışılmaktadır. Bir iktidar yandaşı yazar,
 engellilerin vergi muafiyetinden yararlanmasını “vergi adaletini zedeleyen haksız istisna ve
 muafiyetten yararlanan mükellef” olarak yansıtabilmektedir.

Engellilerin (ki hepsi de yararlanamamaktadır) ÖTV muafiyetinden yararlanması bir vergi geliri kaybı değildir. Tam tersine Anayasa’ya göre devletin üstlenmek zorunda olduğu bir
yükümlülüktür.

Şişli'de tarihi binalara eklenen kaçak yapılar yıllardır çözüm bekliyor Şişli'de tarihi binalara eklenen kaçak yapılar yıllardır çözüm bekliyor

Suistimal var diye hak ortadan kaldırılamaz. Engellilere sağlanan ÖTV istisnası bir vergi kaybı değil, iktidarın yarattığı vergi adaletsizliği nedeniyle üstlenmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür.” dedi.

Abone Haber: Özer Yıldız
 

Editör: Özer Yıldız