Program, esnafların iş yerlerinde kullanabilecekleri ekipman ve malzemeleri temin etmelerine yardımcı olarak, yerel ekonominin yeniden canlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Depremlerden en çok etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye illerinde, 3.585 küçük işletme sahibine toplamda 98.9 milyon lira ödeme yapıldı.

Esnaflara iş yerlerinde kullanabilecekleri ekipman ve malzemeleri temin etmeleri için nakdi yardım yapılarak, esnafların ekonomik hayata yeniden dahil olmaları ve yerel ekonomiye katkıda bulunmaları sağlanıyor. Program, özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşme sürecine dahil olmasını hedefliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, programın önemine vurgu yaparak "Depremden etkilenen esnaflarımızın yanında olmak, onların yeniden iş hayatına dönmelerini sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu destek, sadece bir yardım değil, aynı zamanda toplumun ekonomik dinamiklerinin yeniden canlanması için bir adımdır" dedi.

Mavi Nefes Projesi, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor Mavi Nefes Projesi, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor

Esnaf Destek Programı'nın temel uygunluk kriterleri arasında işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, işletme sahibinin tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olması, mikro veya küçük ölçekli bir işletme olarak sınıflandırılması ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olması yer alıyor.

Nakdi yardımlar 2 aşamada gerçekleşiyor. İlk aşamada, gerekli belgeleri Türk Kızılay’a ileten esnaflara planlanan ödemenin yüzde 50’si banka yoluyla gönderilirken, 2’nci aşamada, esnafların aldıkları malzemeler için bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na fatura ibraz etmeleri gerekiyor.

Deprem sonrası sosyoekonomik yapının iyileştirilmesi amacıyla uygulanan program kapsamında 2023 yılında da 600 esnafa 25 milyon lira destek sağlanmıştı.

Kaynak: dha